תרומות

תורם/ת יקר/ה
בידך האפשרות  לתרום בדרכים הבאות:

באמצעות הדואר - משלוח המחאה לפקודת עמותת מושתלי כבד, לכתובת: עמותת מושתלי כבד,
                        ת.ד. 32178, תל אביב 61321.

באמצעות הבנק - הפקדה לחשבון מס. 174428, בנק הפועלים, סניף מס. 776.
                      יש לציין את שם התורם.

נשמח הן לתרומות כספיות והן לתרומות שירותים, בהתאם לצרכי העמותה.

כל תרומה חשובה, תומכת ומקדמת את מטרות העמותה. תרומה מוכרת לצורכי מס הכנסה.
מס' מלכ"ר 580236271

תודותינו לתורמים (לחץ על הכותרת)