על המדף- "מהכבד אל הקל" -רשימת כתבות

עמותת מושתלי כבד מפיקה ומפיצה חומר עזר ומידע בנושאים שונים רלבנטיים לאוכלוסיית חולים במחלות כבד, מועמדים להשתלת כבד ומושתלי כבד:
בטאון העמותה "מהכבד אל הקל", עלוני מידע»  ועוד.

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל"
בטאון העמותה הכולל מגוון חידושים רפואיים, מאמרים שונים, פרסומים, דיווחים והודעות.
הבטאון נשלח לחברי העמותה באופן קבוע.
חברי העמותה המעוניינים במאמר מסוים מתוך הבטאונים או בטאון מסויים יפנו אל העמותה.   
כותרות הנושאים והמאמרים המופיעים בבטאונים מתפרסמים להלן.

הגלון ה- 21 של בטאון העמותה למושתלי כבד, מהכבד אל הקל

14/01/2019

הגליון ה- 20 של בטאון העמותה "מהכבד אל הקל"" נובמבר 2017

31/12/2017

גליון מס. 19 של בטאון העמותה "מהכבד אל הקל"

הבטאון נשלח לחברי העמותה הרשומים.
1/11/2016

גליון מיוחד של בטאון העמותה "מהכבד אל הקל", מס. 17

9/01/2015

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל", גליון מס. 16

17/12/2013

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל" מס. 15

12/12/2012

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל" מס. 14

20/12/2011

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל" מס 13 נובמבר 2010

25/11/2010

בטאון העמותה "מהכבד אל הקל" מס. 12,נובמבר 2009

Next Page