שאלות ותשובות בנושא זכויות

לאחרונה, עברתי השתלת כבד, האם אני זכאי לקבל, מעבר לקצבת הנכות שנקבעה לי, גם גימלת שרותים מיוחדים?

מושתלי כבד זכאים אוטומטית לשרותים מיוחדים בשיעור 50% מיום ההשתלה, לתקופה של שנה אחת. הזכאות האוטומטית היא המינימום. אם מצבו של המושתל קשה עוד לפני ההשתלה, תוך כדי ואחרי ההשתלה, הרי יהיה זכאי בהתאם לכושר תפקודו האישי אף מעבר למינימום. יש למהר ולהגיש, מיד לאחר ההשתלה, תביעה למוסד לביטוח לאומי, אין תשלום רטרואקטיבי.

לראש העמוד 
עברתי השתלת כבד ונקבע כי איני זכאי לקבלת קיצבת נכות כללית, האם אהיה זכאי לקבלת גימלת שרותים מיוחדים בשנה הראשונה לאחר ההשתלה?
תנאי הזכאות המקדמי לקבלת גמלת שרותים מיוחדים למי שאינו מקבל קיצבת נכות כללית (משום שאין צמצום בהכנסות או משום שמקבל דמי מחלה ועוד) הוא רק אם נקבעה לו 75% נכות רפואית לפחות.
לראש העמוד 
אני מקבל קיצבת נכות. בקרוב אגיע לגיל פרישה, מה תהיינה זכויותי אז?
בגיל הפרישה תופסק קיצבת הנכות שלך ועליך להגיש תביעה לקצבת זקנה. קצבת הזקנה לא תהיה פחותה מקצבת הנכות האחרונה ששולמה לך.
לראש העמוד 
הנני מושתל כבד, האם אני זכאי לשיקום מקצועי?

כל מי שנקבעה לו נכות רפואית של 20% לפחות ואינו יכול לחזור לעבודתו והוא מתאים לשיקום מקצועי, זכאי לשיקום מקצועי באמצעות הכשרה מקצועית. יש לגשת לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגוריך.

לראש העמוד 
מה תיתן ההכשרה המקצועית?

תקבל ייעוץ מקצועי של עובד סוציאלי, ימומן האבחון המקצועי. ההכשרה המקצועית שתינתן לך תכלול שכר לימוד, נסיעות והוצאה על ספרים וכן דמי שיקום בגובה קצבת נכות כללית (אם תלמד לפחות 20 שעות בשבוע).

לראש העמוד 
אם אני מקבלת קצבת נכות, האם אהיה זכאי לקבלת דמי שקום?

תהיה זכאי לשקום מקצועי אך לא תקבל דמי שיקום. אם אתה מקבל קצבה חלקית, אתה זכאי לדמי שיקום המשלימים את קצבתך לקיצבה מלאה.

לראש העמוד 
האם אחוזי הנכות הרפואית ואחוזי אובדן כושר השתכרות, הם לתמיד?

בהחלט לא. למוסד לביטוח לאומי יש הזכות להזמינך לבדיקות חוזרות מידי פעם. אם תקבע לך דרגת נכות רפואית לצמיתות לא תצטרך להיבדק שוב. אולם, דרגת אובדן ההשתכרות עשויה כן להשתנות, אם למשל התחלת לעבוד, או מכל סיבה אחרת. בכל מקרה, שמורה לך הזכות לערער. מאידך, אם חלה החמרה במצבך הרפואי, תוכל לבקש ועדה רפואית חוזרת.

לראש העמוד