התנהלות הפורום ותחומיו

מטרות הפורום

 • לסייע למועמדים להשתלת כבד, מושתלי כבד ובני משפחה  במענה למכלול השאלות המטרידים אותם, בתחומים הבאים: 
   א.  תחום רפואי-כללי המתייחס להשתלת כבד.    
        
  יש לזכור כי מנהלי הפורום אינם רופאים. בעיות רפואיות אישיות יש להפנות לרופא
        המטפל.  

   ב.  תחום סוציאלי (זכויות בעיקר, בתחום המוסד לביטוח לאומי).
   ג.  תחום משפטי.
       
  רשות התגובה לעורכי הדין המורשים ע"י הנהלת הפורום בלבד.
  ד.  שילובי תרופות ותופעות לוואי
        
 • במה לחברי העמותה, ליצירת קשר, מתן תמיכה ועידוד והעברת מידע.

התשובות לשאלותיכם בתחומים הנזכרים, ייענו ע"י חברי הנהלת העמותה כדלקמן:

התחום המשיבים מטעם הנהלת העמותה

רפואי-כללי

שילובי תרופות
ותופעות לוואי

דר' יעקב סגל
שרה שומוביץ-וקסלר

סאוסן זועבי, רוקחת

סוציאלי: ביטוח לאומי יצחק כבדיאל
משפטי

דר' ענת סגל, עו"ד
עו"ד עמוס אילן

מנהלת הפורום: שרה שומוביץ-וקסלר

           התשובות שיינתנו בפורום הן למידע כללי בלבד ואינן מהוות תחליף להתייעצות עם גורמים מקצועיים.

הערה: יש להקיש על נושא ההודעה בפורום על מנת לקבל את תכנה.

תנאי השתתפות בפורום

הפורום פתוח לחברי העמותה ולכל פונה ובתנאי:

 • הפנייה אינה נעשית על רקע מסחרי כלשהו ואינה לצורך כל פרסום שהוא.
 • סגנון הפנייה ייעשה בלשון תרבותית.
 • לא יפורסמו פניות המתקשרות לסחר באיברים.
 • הפונים מתבקשים לזהות את עצמם בשם . ניתן להוסיף כתובת אלקטרונית לשם תגובה דרך הפורום.
 • הנהלת הפורום רשאית לפרסם או למחוק פניות ותגובות.
 • העמותה אינה אחראית לכתוב בפורום  וכל הנכתב בו הינו באחריות הכותבים בלבד.