חברות בעמותה

חברות בעמותה 

כדי להצטרף לעמותה כחבר עליך למלא את השאלון ההצטרפות המצוי באתר   ולשלחו בצירוף המחאה לפקודת עמותת מושתלי הכבד, על סך -.80 שקל דמי חבר לשנה , לעמותת מושתלי כבד, ת.ד. 32178, תל-אביב 61321.

 למצטרפים כחברים לעמותה יוענקו ההטבות הבאות:

  • טיפול פרטני אל מול המוסדות השונים.
  • תמיכה ומידע.
  • השתתפות בפעילויות העמותה (כנסים, ימי כיף, ימי נופש פעיל וכדומה) .
  • מנוי על בטאון העמותה "מהכבד אל הקל" ועל כל חומר רלוונטי אחר.
  • קבלת החוברת "להיות מושתל כבד" המכילה מידע רפואי וסוציאלי לעניין הזכויות והדרך למימושן.
  • ייעוץ בענייני  המוסד לביטוח לאומי.
  • זכות לבחור ולהיבחר לועד העמותה.
  •  כרטיס חבר (יש לצרף תמונה לטופס ההצטרפות אל העמותה). 

 

 לפי התקנון החדש של העמותה (אושר באסיפה הכללית ב- 18 בנובמבר 2008), חבר שלא ישלם את דמי החבר לעמותה במשך שנתיים, חברותו בעמותה תפקע אוטומטית.