רשימת תורמים

 

תודותינו  החמות  לתורמים-

  • חברת רוש פרמצבטיקה ישראל
  • חברת טבע פרמה
  • חברת אומריקס
  • חברת נוברטיס
  • חברת גיטה מערכות
  • קרן תד אריסון
  • מר אברהם אברמס