משרד המשפטים, לשכת רישום מקרקעין

הנהלת לשכת רישום מקרקעין
טל. 02-5696130  
      

המשרד מעניק פטור לנכים בעלי 100% נכות  כמשמעותם לפי חוק ביטוח לאומי, נוסח משולב 1998, בלשכות רישום מקרקעין (טאבו) או בלשכות המקרעין האזוריות לפי הפירוט הבא: פטור מתשלום אגרות שונות  בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.

יש להגיש בקשב אישית בכתב אל אחת מלשכות המקרקעין ברחבי הארץ, בצירוף תעודות ואישורים המעידים על נכותו של המבקש.