משרד התקשורת

בזק

  • מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה (לצמיתות), זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.
  • הורים מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש  ודמי התקנת טלפון.

יש לפנות למשרדי בזק לקבלת טופס בקשה, אותו יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

  • תצלום חשבון טלפון האחרון.
  • תצלום חוזה שכירות עדכני (יצורף על ידי פונה הגר בשכירות אשר הטלפון בדירה אינו רשום על שמו).
  • אישור ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי המעידה על נכות רפואית של 80% ומעלה, לצמיתות.
  • אישור על קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה. (רק צירוף 2 אישורים אלה יזכה בהנחה המבוקשת).

טופס הבקשה והמסמכים הדרושים יישלחו על ידי הנכה לכתובת: אגף השיקום, משרד העבודה והרווחה, ת.ד. 1260, ירושלים 91012. טל. לברורים 199.