סל שירותי הבריאות

סל התרופות לשנת 2017

טיפול בהיפטיטיס C כרונית - Exviera

הורחבה מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 דרגת פיברוזיס
F2, F3, F4


הורחבה מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 ללא תלות בדרגת
פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:

HIV co infection .1
HBV co infection .2
3. מושתלי כבד
לאחר השתלת כבד HCV 4. חולים שחווים חזרת
5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות
משמעותיות.


הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2009