אודות

0
מושתלי כבד בישראל

עלינו

עמותת מושתלי כבד הוקמה בשנת 1994, ביוזמת פרופ' רן טור-כספא ופרופ' אחמד עיד ובשיתוף מספר מתנדבים, מושתלי כבד ובני משפחתם. העמותה מהווה חלק משלים למערך הקיים בבתי החולים וכתובת בקהילה לצרכי מועמדים להשתלת כבד, מושתלי כבד ובני משפחה.
חברי הנהלת העמותה , החליטו להקדיש מזמנם ולתרום לאוכלוסייה זו. פעילות ההנהלה מבוצעת בהתנדבות מלאה.

מטרות העמותה

בעלי תפקידים בעמותה

חברי ועד

רוית גלבר, יו"ר ועד המנהל

אדריאן הורודניציאנו, חבר ועד

יעקב סגל, חבר ועד

מיכאל פרידלנדר, חבר ועד

עמית חלמיש, חבר ועד

נושאי משרה נוספים

מיטל בייטון, מנכ"ל

דוד אפרים צלניק, חבר ועדת ביקורת

עידן גולן, חבר ועדת ביקורת

עמית חלמיש, עו"ד/יועץ משפטי

ערן מתתיהו הולנדר, חבר ועדת ביקורת

קרן בכור – טיטלמן, רואה חשבון מבקר

דילוג לתוכן