משרד הבינוי והשיכון

קרית הממשלה . טל. 02-5847211

  • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי  דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד).
  • מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים השוהים בארץ פחות משנתיים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) כנ"ל.

בקשות לסיוע יש להפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות.

המסמכים הנדרשים:

  • צילום של תעודת זהות (יש להציג את התעודה המקורית).
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גבוה קצבת הנכות ב- 3 החדשים האחרונים.
  • אישור על אחוזי הנכות.
  • חוזה שכירות חתום.

זכאות:

  • מי שאין לו ולא הייתה לו דירה בבעלותו.
  • כאשר בן הזוג אינו עובד וההכנסה היחידה היא  קצבת נכות של החולה.

 לידיעתך:  נערכות בדיקות באמצעות משרדי החקירות של משרד השיכון.

שיתוף מאמר
פייסבוק
טוויטר
לינקדין