משרד הפנים

רשויות מקומיות

ארנונה

התקנות קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות  בשיעורים שונים בתשלומי הארנונה:

  • לנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% נכות ומעלה- ההנחה בשיעור שאינו עולה על 80%.
  • לנכה אשר טרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% – ההנחה בשיעור שאינו עולה על 80%.
  • לנכה אשר דרגת נכותו הרפואית היא בשיעור 90% ומעלה – הנחה בשיעור שאינו עולה על 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.

הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות האמורות לעיל הן בשיקול דעת המועצה/הרשות ולפי החלטתה.

השיעור שנקבע הוא מרבי אך הרשות המקומית רשאית להחליט על שיעור הנחה פחות מהמרבי.

ההנחה מותנית גם בהכנסת בן/בת הזוג.

יש להגיש בקשה חתומה אל יחידת הגבייה  ברשות המקומית שבה מתגורר הנכה.

שיתוף מאמר
פייסבוק
טוויטר
לינקדין
דילוג לתוכן