משרד האוצר: מס הכנסה, מס רכישה

מס  הכנסה

 • נכה אשר נקבעו לו 100% או 90% נכות ומעלה, בשיטת האחוז הפוחת (במצטבר) זכאי לפטור ממס על הכנסתו  עד לתקרה מסויימת. תקרה זו, מתעדכנת מפעם לפעם .
 • נכה אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות – זכאי באופן אוטומטי לפטור ממס.
 • פטור ממס ניתן לקבל מפקיד השומה על ידי הגשת בקשה בצירוף  פרוטקול הועדה הרפואית ואין צורך לעבור ועדה רפואית מיוחדת לפי תשלום. 
 • מי שלא נקבעו לו אחוזי נכות, אך יש לו הכנסה חייבת ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לועדה רפואית המשותפת למס הכנסה ולביטוח הלאומי. קבעה הועדה הרפואית את אחוזי הנכות הרפואית ל- 100% או 90% ומעלה, בשיטת האחוז הפוחת (במצטבר) לצמיתות או לתקופה ארעית יחול סעיף הפטור. (הכוונה לנכות רפואית ולא נכות תפקודית).
 • על המבקש הפנייה לועדה רפואית מיוחדת לפנות לפקיד השומה , לפתוח תיק ולמלא טופס   בקשה לפטור ממס. עם קבלת הבקשה ייקבל הפונה ממשרד השומה טפסים 0169 ו- 0169 א  והוראת תשלום  לאגרה.
  מסמ כים אלה בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים יועברו על ידי הפונה למוסד לביטוח לאומי.

 לידיעתך:

 • לצורך קבלת החזרי מס, אם מגיעים, יתבקש הפונה למלא דוחות מס לתקופה בה נקבע  הפטור.
 • עבור נכות שהוכרה, ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים.

נקודת זיכוי במס הכנסה: הורים לילד מושתל, עד גיל 18, המקבל גימלת ילד נכה זכאים לבקש נקודות זיכוי .יש לפנות בצירוף מסמכים רפואיים לפקיד השומה באיזור המגורים או למחלקת הניכויים בנציבות מס הכנסה. טלפון: 6559576-03
 

מחלקת שומת מקרקעין – מס רכישה

 • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר השתכרות של 75% לפחות לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים או קרקע עליה תיבנה דירה למגורי הנכה תוך שנתיים.
 • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית של 100% לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה.
 • מס שישולם בתנאים הנ"ל יהיה בשיעור 0.5% משווי הרכישה. ההנחה ניתנת רק פעמיים במהלך החיים.

יש לפנות  למשרדי מיסוי מקרקעין בו נמצא הנכס ולהגיש:

 • הצהרה על רכישה.
 • בקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס מוגדר)
  אישור מטעם הועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי על אחוז הנכות.

 לבירורים:

מחלקת שומת מקרקעין, ירושלים – טל. 6545222-02, תל-אביב טל. 5656170-03

שיתוף מאמר
פייסבוק
טוויטר
לינקדין